מיחזור – אמבטיות, איחסון, ייצור מכונות לענף מחזור הגומי והפלסטיק